Podstawowe informacje o mediacjach

Podstawowe informacje o mediacjach można znaleźć na stronie:

 

Ministerstwa Sprawiedliwości

link do strony - http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/

 

oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu

link do strony - http://poznan.so.gov.pl/mediacje,m,mg,386