Podstawa prawna

W obecnej siedzibie, usytuowanej w centrum Grodziska Wlkp., Sąd funkcjonuje od 1905 roku. Łatwy dojazd, dostępne miejsca parkingowe, wielkość sal rozpraw, przestronne hole i korytarze sądowe eliminują uciążliwości związane z załatwianiem spraw w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

   Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp. stanowi element władzy sądowniczej sprawującej wymiar sprawiedliwości na podstawie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (DzU Nr 78 poz. 483 z 1997 roku). Sposób organizacji Sądu reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2001-Prawo o ustroju sądów powszechnych (DzU Nr 98 poz. 1070 z 2001 r. ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DzU Nr 38 poz. 249 z 2007 r.), zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5 poz. 22 z 2003 r.), oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2002 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz. U. Nr 187 poz. 1564 z 2002 r. ze zm.).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna