Konta bankowe

Uprzejmie informujemy, iż w związku z reorganizacją sądownictwa z dniem 1 stycznia 2015 roku dla Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. będą obowiązywały nowe numery rachunków bankowych:

 

  odrębny rachunek dochodów budżetowych  dla Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

  77 1010 0055 1303 0050 2800 0000

Począwszy od 13 maja 2016 roku w ramach głównego rachunku dochodów zostały utworzone mikrorachunki, które zostały przypisane do poszczególnych wydziałów orzeczniczych:

I Wydział Cywilny     -     77 1010 0055 1303 0050 2800 0000

II Wydział Karny     -     23 1010 0055 1303 0050 2800 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich     -     93 1010 0055 1303 0050 2800 0003

IV Wydział Pracy     -     66 1010 0055 1303 0050 2800 0004

V Wydział Ksiąg Wieczystych     -     39 1010 0055 1303 0050 2800 0005

 

Rachunek sum na zlecenie:

 

 83 1010 1469 0081 7813 9800 0000

 

 

 Dla powyższego rachunku SWIFT: NBPLPLPW

 

 IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu „PL”

 

Rachunki prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego o/Poznań

 

 

 

 Rachunki depozytowe:

 

 

 

Waluta

 

Numer rachunku

 

PLN

68 1130 1017 0021 1000 2390 0004

USD

41 1130 1017 0021 1000 2390 0005

EUR

25 1130 1017 0021 1000 2390 0002

CHF

52 1130 1017 0021 1000 2390 0001

GBP

95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

Rejestr zmian dla: Konta bankowe