Komornicy

Wykaz Kancelarii Komorniczych

działających na obszarze 

Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp.

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Łysiak

Kancelaria Komornicza

ul. Więzienna nr 1

62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. 61-44-46-971

 e-mail:grodzisk.wielkopolski@komornik.pl

 

 

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.

 

Maciej Kasprowiak 

    Kancelaria Komornicza

 

ul. Pl. Św. Anny nr 21 

 

62-065 Grodzisk Wlkp.

 

tel. 61-44-23-933  
 
lub 665-76-80-80

 

 

 

 

 

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grodzisku Wlkp.
 

 

 Agnieszka Grześk

 

Kancelaria Komornicza

 

 
ul. Szeroka 10/1
 
62-065 Grodzisk Wlkp.
 
tel./fax 61 44 15 718

 

Rejestr zmian dla: Komornicy