Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp., może być udostępniona na wniosek, skierowany do Sądu, w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. z dnia 13 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) ze zmianami).

Artykuły

Rejestr zmian dla: Dostęp do informacji publicznej