Skargi i wnioski

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz U z 16 maja 2012 roku poz. 524)

 
PREZES
Sądu Rejonowego
w Grodzisku Wielkopolskim
 
informuje, iż
 
zgodnie z treścią art. 41b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zmianami), organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim jest Prezes Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim.
 
Nadto na podstawie art. 41b § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz. 1070 ze zmianami), organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Prezesa Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim jest Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu.
 
            Skargi i wnioski przyjmują pracownicy biura podawczego tut. Sądu Rejonowego (pok. nr 1) w godzinach urzędowania Sądu. Skargi oraz wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: administracja@grodziskwlkp.sr.gov.pl, a także w formie ustnej do protokołu – podstawa prawna § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09 maja 2012 roku (Dz U z 16 maja 2012 roku poz. 524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski