Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) obsługuje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie.

 

 

System dostępny na stronie sądu służy do: 

  • wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej;
  • elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych;
  • uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy;
  • weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzuli wykonalności.

 

Przejdź na stronę e-Sądu:

 

www.e-sad.gov.pl/default.aspx